Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum

Regionalt ansvars­museum

Västra Nylands museum har utsetts till regionalt ansvarsmuseum från ingången av år 2020. Enligt den nya museilagen har det regionala ansvarsmuseet till uppgift att fungera som sakkunnig i fråga om kulturmiljön, särskilt den byggda kulturmiljön och det arkeologiska kulturarvet inom sin region. Museet ger utlåtanden, deltar som sakkunnig i kulturmiljöprojekt och ger rådgivning.  Museet har också till uppgift att främja den regionala museiverksamheten. 

Västra Nylands museums verksamhetsområde omfattar åtta kommuner och städer: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

De uppgifter som hänför sig till det regionala ansvarsmuseet sköts av museets byggnadsforskare, arkeolog, sakkunniga i byggnadsvård och regionmuseiforskare.

Kulturmiljö 

Till kulturmiljön hör den byggda kulturmiljön, landskapet och det arkeologiska kulturarvet. I Västra Nyland finns flera nationellt värdefulla byggda kulturmiljöer och byggda kulturmiljöer av intresse på landskapsnivå, nationellt värdefulla landskapsområden samt skyddade byggnader och områdeshelheter. Enligt grundlagen är var och en ansvarig för att kulturarvet bevaras.