Hoppa till sidans innehåll
Koti » Pedagogik » Raseborgs plan för kulturfostran

Raseborgs plan för kulturfostran

Bildningsnämnden beslöt på sitt möte 15.6.2021 att Raseborgs plan för kulturfostran tas i bruk fr.o.m. hösten 2021.

Raseborgs stads plan för kulturfostran består av en helhet som utgörs av ett sektoröverskridande samarbete mellan flera av stadens enheter. Utöver det sker samarbete också med tredje sektorn t.ex. genom gemensamma projekt. En stor del av kulturprogrammen är beställda, skräddarsydda och finansierade av Raseborgs stads kulturtjänster medan en del av programmen sker inom ramen för stadsbibliotekets, muséets och musikinstitutets verksamhet. Raseborgs stads kulturtjänster koordinerar kulturprogrammen inom ramen för planen för kulturfostran i Raseborg.

Målet är att barnen ska få en inblick i olika konstarter. Genom att bekanta sig med konstarterna kan barnen hitta en ny hobby eller fritidssysselsättning. En givande fritidssysselsättning höjer välmående och har en förebyggande effekt mot utslagning. Syftet är att alla barn ska ha jämlika möjligheter att uppleva kultur och skapa konst, oberoende av daghem/skola, småbarnspedagog/lärare, språkgrupp, geografiskt avstånd eller socioekonomisk bakgrund.

Hela Raseborgs plan för kulturfostran hittar du här.

HÖSTTERMIN:

Årskurs 2, Kulturarv

Raseborgs museum skickar varje höst ut listan på museiverkets lista över byggda kulturmiljöer av riksintresse i Raseborg till alla lågstadie-skolors rektorer. 

Målet är att eleven ska känna till något som är specifikt just för den närmiljö där den egna skolan är belägen. Tanken är att identifiera och uppmärksamma dessa områden och platser. Det kan vara ett monument, en byggnad eller en kulturhistorisk plats eller miljö. 

Eleven kan identifiera kulturhistoria och få möjlighet att uppskatta närmiljön. Att spegla den egna närmiljön emot Raseborgs stad som en större helhet kan utveckla eleven i både tolerans och det egna identitetsskapandet. 

VÅRTERMIN:

Årskurs 2, Tidsresor

Läs mera om tidsresor här.

Årskurs 7, Konstbesök

Målet för besöket är att eleven får en inblick i bildkonst och dess bredd. Eftersom vi i staden har en konsthistoriskt viktig permanent utställning får eleven veta att det finns en konstnär som hette Schjerfbeck. Man presenterar även bildkonsten som ett sätt att uttrycka sig på. Eleven känner genom besöket till Raseborgs museum och Galleri Elverket som platser de alltid kan besöka och är välkomna till. 

Raseborgs museums ”Schjerfbecks försvunna tavla” är utöver ett roligt sätt att lära sig om Helene Schjerfbecks liv, en övning i samarbete och att söka information. Klassen delas upp i två grupper och de ska tillsammans, via ledtrådar och påståenden, hitta till det ställe där en av Schjerfbecks tavlor har blivit gömd. Helene Schjerfbeck (1862 – 1946) var en finländsk konstnär som än idag imponerar med sina tavlor. Hon är en av Finlands mest kända konstnärer. 

På Galleri Elverket visas främst samtidskonst. Konstuställningarna i galleriet byts ut årligen. I besöket ingår en verkstadshelhet. Verkstaden ger en inblick i dagens innovativa materialtänk och ger exempel på samtidskonstnärer som inspirerats av dessa. Besöket byggs upp av förhandsmaterial att ta del av tillsammans med klassen innan besöket, och för att fortsätta arbetet med temat efter besöket. Detta inspirationsmaterial skickas ut ett par veckor innan besöket.