Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum » Lokalmuseiarbete

Lokalmusei­­arbete

Västra Nylands museum utvecklar och främjar museiverksamheten och samarbetet mellan museerna inom sitt område. I Västra Nyland finns över 30 museer. Största delen av dessa fungerar med hjälp av frivilliga arbetstagare. Professionella museer i området är Fiskars museum, Hangö museum, bruksmuseet Senkka i Högfors, Lojo museum, Raseborgs museum och Vichtis museo.

Västra Nylands museum erbjuder experthjälp och rådgivning inom olika delområden av museiarbetet, t.ex. i anslutning till katalogisering och skötsel av samlingar, utarbetande av musei- och utställningsplaner samt renovering av museibyggnader. I ärenden som gäller understöd kan man kontakta forskaren som ansvarar för den regionala museiverksamheten. Museet övervakar och styr användningen av behovsprövade statsunderstöd, t.ex. det projektbidrag för lokala museer som beviljas av Museiverket.