Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum » Arkeologiskt kulturarv

Arkeo­­logiskt kultur­arv

Västra Nylands museum ger utlåtanden i fråga om det arkeologiska kulturarvet till exempel i ärenden som gäller planläggning, markanvändning och bygglov. Museets arkeolog utför också terränginspektioner i anslutning till anmälningar om fornlämningar eller sakfynd samt i anslutning till små privata markanvändningsprojekt. Arkeologen ger råd i frågor som gäller det arkeologiska kulturarvet.

Aktuella projekt: