Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum » Byggd kulturmiljö

Byggd kultur­miljö

Västra Nylands museum svarar i samarbete med andra myndigheter och aktörer för sakkunnig- och myndighetsuppgifter i anslutning till skydd och vård av den byggda kulturmiljön inom dess område. I arbetet ingår beredning av utlåtanden i ärenden som gäller planläggning och byggande samt styrande av utredningar. Museet ger råd om reparation och underhåll av byggnader samt om understöd för vård av byggnadsarvet. Museet styr och övervakar också användningen av understöd. Ovan nämnda uppgifter sköts av museets byggnadsforskare och sakkunniga i byggnadsvård. 

Museiverkets restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt:
https://www.museovirasto.fi/sv/understod/restaureringsbidrag-for-byggnader

NTM-centralens understöd för vård av byggnadsarvet:
https://www.ely-keskus.fi/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon