Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum » Understöd

Under­stöd

Understöd för underhåll och renovering av kulturhistoriskt värdefulla och skyddade byggnader kan sökas hos Museiverket och NTM-centralen i Nyland. Understöd för föreningshus kan sökas hos Finlands Hembygdsförbund. Föreningar, stiftelser och kommuner som upprätthåller museer kan ansöka om bidrag till lokala museers projekt hos Museiverket.

Tilläggsinformation, understödsblanketter och instruktioner finns under länkarna nedan.

Museiverkets understöd

Närings-, trafik och miljöcentralen