Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum » Utlåtanden

Utlåtanden

Västra Nylands museum ger utlåtanden i ärenden som gäller kulturmiljön, särskilt den byggda miljön och det arkeologiska kulturarvet. Utlåtanden ges närmast på tillståndsmyndigheters begäran.

Begäran om utlåtande kan skickas till adressen museum@raseborg.fi

Utlåtanden som Västra Nylands museum har gett kan läsas här.

Länsi-Uudenmaan museon antamia lausuntoja voi selailla täältä. [LINKKI LAUSUNTOJEN JULKAISUALUSTALLE]