Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum » Adoptera ett monument » Gäddtarmen i Hangö

De historiska hällristningarna vid Gäddtarmen i Hangö

Gäddtarmens hällristningar som ligger vid/ utanför / söder om Tulludden i Hangö på holmarna Tullhomen och Kobben har adopterats som skötselobjekt av Hangö museums vänner rf. Adoptionen av Gäddtarmens hällristningar är en del av Adoptera ett monument verksamheten som det regionala ansvarsmuseet,Västra Nylands museum, har inlett på sitt verksamhetsområde år 2021. I samband med adoptionen av Gäddtarmen har en skötselplan gjorts upp, planen har godkänts av Museiverket, Forststyrelsen och NTM-centralen i Nyland. Skötsen av Gäddtarmen övervakas och styrs av Västra Nylands museum. 

På Gäddtarmens hällristningsområde finns uppskattningsvis ca 400 st. hällristningar av olika ålder och typ. De älsta kända ristningarna härstammar från medeltiden men största delen är från 1500- och 1600-tal eller nyare tid. Det har sannolikt funnits flera hällristningar vid Gäddtarmen, men en del har förstörts och försvunnit bland annat under Krim kriget. Bland de bevarade hällristningarna finns en stor andel svenska, baltiska och kontinentaleuropeiska adelssläkters vapen, men även bl.a. namn, bomärken, gillestecken och längre texter av handelsmän, hantverkare och sjöfarare som seglat till Hangö. Till de nyaste hällristningarna hör bl.a. Finlands vapen och president Urho Kekkonens signering som ristats i berget år 1967. 

Hangö museums vänner r.f. kommer inom ramen för skötselplanen att förverkliga ett rengöringsförsök med hjälp av etanol på hällristningsområdet. Syftet med etanolrengöringen är att avlägsna lav som växer på hällristningarna samt att förbättra synligheten av dem. Etanolbehandlig har bl.a. i Sverige och Norge godkänts som en metod för att rengöra hällristningar, vid Gäddtarmen kommer metoden att prövas på några förhand utvalda hällristningar. Genom skötsel kommer man att avlägsna ris och vegetation som sträcker sig över stigarna på området och ställvis även över hällristningar samt planera guidningar av området. Hangö museums vänner r.f. förverkligade sommaren 2022 med Museiverkets understöd för vård av fornlämningsområden en terrängmätning och kartläggning av skador på hällristningarna, arbetet kommer att fortsätta även under kommande år.  

Gäddtarmens hällristningsområde är skyddat enligt Lag om fornminnen (295/1963) som en fast fornlämning och all skadegörelse är förbjuden. Även skötsel vid fornlämningar kräver tillstånd. 

Gäddtarmen är en del av Tulluddens fågelskyddsområde (Natura 2000) och Hangö nationalstadspark. För Gäddtarmens utrustning, t.ex. bryggor och övriga konstruktioner ansvarar Forststyrelsen. 

Mera information om Gäddtarmen på Forstsyrelsens sidor https://www.utinaturen.fi/gaddtarmenshallristningar 
och i fornminnesregistret som upprätthålls av Museiverket https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.78010001 

Mera information om Hangö nationalstadspark: https://www.hanko.fi/sv/boende_och_miljo/miljo_och_natur/parker_och_rekreationsomraden/nationalstadspark 

Mera information om den nationella Adoptera ett monumnet verksamheten https://adoptoimonumentti.fi/?lang=sv 

Lisätietoa kansallisesta Adoptoi monumentti -toiminnasta https://adoptoimonumentti.fi/  

Gällande Adoptera ett monument verksamhet som sker på Västra Nylands museums verksamhetsområde ges tilläggsinformation via epost på adressen museum@raseborg.fi. Kontaktperson för skötselärenden i Hangö museums vänner rf. är Ilkka Linnakko.