Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum » Lokalmuseiarbete » Lokalmuseer i Kyrkslätt

Lokalmuseer i Kyrkslätt

Alisgården

Alisgårdsvägen 1, 02520 Lappböle

Ett gammaldags kök med en vitmålad bakugn på Alisgården i Kyrkslätt.
Foto: Eva Tordera Nuño

Alisgården visar hur man bodde under senare delen av 1800-talet. Museet finns i Lappböle, invid väg 113 till Evitskog. Till museet hör ett bostadshus, loft och den nyligen till platsen flyttade Tina-stugan.

Bostadshuset består av stuga, farstukammare och sal. Museet upprätthålls av Kyrkslätts hembygdsförening som grundades år 1910 och är en av landets äldsta verksamma hembygdsföreningar. Alisgården är en arvtagare till hembygdsföreningens ursprungliga museum Gammel-Tina i Masaby som öppnades 1913 och vars byggnader till största delen förstördes under Porkala-parentesen.

Besök Alisgårdens hemsida.

Byggnadsbranschens arbetsredskapsmuseum

Snörportsvägen 68, 02860 Esbo (Kyrkslätt)

En utställning med verktyg, en timrad husknut och bilder från byggarbetsplatser på Byggnadsbranschens arbetsredskapsmuseum.
Foto: Eva Tordera Nuño

Museet berättar om utvecklingen inom byggnadsverksamheten från 1800-talet till modern tid. Museet finns i anslutning till Hotel Nuuksio. I museet beskrivs branschens tekniska utveckling från stockhusbyggande till dagens industriella elementbyggande och allt nyare byggnadsmaterial.

I museet visas arbetsredskapens utveckling inom branschens olika yrkesgrupper. I utställningen presenteras bl.a. stenarbetarnas, armerarnas, murarnas, timmermännens, rörläggarnas, tapetserarnas, målarnas och dykarnas arbetsredskap. Redskapen har förändrats gällande såväl modell, tillverkningsmaterial som användningsteknik. Flera yrkesgrupper har med tiden försvunnit och många arbetsredskap har kommit ur bruk.

Besök Byggnadsbranschens arbetsredskapsmuseums finskspråkiga hemsida.

Outboard Museum

Gamla Hindersbyvägen 193, 02400 Kyrkslätt

Utombordsmotorer och båtar på Outboard Museum.
Foto: Västra Nylands museum

Outboard Museum som ligger i Tolls i Kyrkslätt har en diger samling utombordsmotorer. Museets målsättning är att främja hobbyverksamhet kring utombordsmotorer och båtar av historisk betydelse samt att främja och bevara kunnandet om dessas historik. Museet underhåller, katalogiserar och bevarar historiskt värdefulla utombordsmotorer som använts i Finland. Outboard Museum har även utrymmen i Tirmo i Borgå, motorer utställda på Maritimcentret Vellamo i Kotka och har deltagit med en egen monter på Helsingfors båtmässa sedan år 2003.

Besök Outboard Museums hemsida.

Ragvalds museum

Överbyvägen 140, 02400 Kyrkslätt

Rumsinteriör med bland annat en gungstol och ett bord med soffa och stolar på Ragvalds museum i Kyrkslätt.
Foto: Eva Tordera Nuño

Ragvalds är ett gammalt jordbrukshemman invid den gamla Kungsvägen. Gårdens 12 byggnader är på sina ursprungliga platser på båda sidor om landsvägen. Den sista privata ägaren var Bertil Malmström (1900–1982). Efter hans död bildade man ett museum av gårdscentret. Museet drivs av Kyrkslätts kommun.

I huvudbyggnaden kan man bekanta sig med hur Bertil Malmström bodde; kammaren, stugan och salen har kvar sin ursprungliga inredning. På området kan man också bekanta sig med det traditionella landskapet, naturstigen och trädgården.

Besök Ragvalds museums hemsida.