Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum » Lokalmuseiarbete » Lokalmuseer i Lojo

Lokalmuseer i Lojo

Ahjonsuu butiksmuseum

Hauhulantie 119, 03850 Nummi-Pusula

En gammaldags butiksinteriör med bland annat cykelringar, rep, vattenkranar och spikar på Ahjonsuu butiksmuseum.
Foto: Eva Tordera Nuño

Museet består av en butiksinteriör från 1960-talet med originalinredning och en äldre butiksdel med bevarad originalinredning. I samma byggnad finns köpmansfamiljens bostad bestående av 4 rum och kök. På tomten finns två gårdsbyggnader.

Ahjonsuus butik verkade i Hauhula i Pusula 1924–1978. Yrjö Ahjonsuu grundade butiken och dottern Salme fortsatte verksamheten. Som de flesta butiker på landsbygden på den tiden var det en diversehandel där man fick allting. År 1999 fick Pusula-Seura butiken som testamentarisk gåva på villkor att den bevaras som museum. Museet öppnades år 2004.

Besök Ahjonsuu butiksmuseums finskspråkiga Facebook-sida.

Kaarre Krigsmuseum

Jägerhornintie 30, 08700 Lohja

Ett rum inrett som en krigstida kantin på Kaarre Krigsmuseum.
Foto: Kalervo Kaarre

I Kaarre Krigsmuseum har du möjlighet att uppleva förhållandena under åren 1939–1945 då Finlands självständighet försvarades. Museet belyser livet och förhållandena under krigstiden med hjälp av såväl händelser, berättelser och föremål som ljud och effekter. Målet är att ge besökaren en bättre uppfattning av krigstiden och vad Finlands självständighet har krävt av den krigstida generationen. I samband med museet kan du även besöka TeijArt Mosaikgalleri med dess vackra mosaikverk samt en tsasouna, det vill säga ett ortodoxt bönehus, och en konststig.

Besök Kaarre Krigsmuseums finskspråkiga hemsida.

Kovela traktormuseum

Kovelantie 130, 09810 Nummi

Traktorer i olika färger och av olika modeller uppradade i en hall på Kovela traktormuseum.
Foto: Eva Tordera Nuño

Kovela traktormuseum ger en mångsidig bild av jordbrukets mekanisering. Utställda i byggnader och hallar på Kovela gård finns en omfattande samling redskap och maskiner som utvecklats för att underlätta en lantgårds olika arbeten: 120 traktorer, över 40 motorer, 100 motorsågar, slåttermaskiner och skördetröskor. I gårdens ladugård finns också kärror och slädar

I gårdens huvudbyggnad, uppförd 1924, finns ett hantverksmuseum där man i vackert inredda rum kan få en bild av livet på gården i äldre tider. Utställda är ryor och andra väggbonader, samt rikligt med andra textiler avsedda för såväl vardags- som festbruk. Också bruksföremål med anknytning till gården är utställda.

Besök Kovela traktormuseums finskspråkiga hemsida.

Lammi gård

Lammintie 399, 09220 Lohja

En stuginteriör med en bakugn på Lammi gård.
Foto: Eva Tordera Nuño

Lammi gård, Elias Lönnrots (1802–1884) hem på ålderdomen, ligger i Haarjärvi by i Sammatti. Lönnrot bodde på Lammi gård åren 1876–1884. Där färdigställdes bl.a. Lönnrots tredje storverk, den finsk-svenska ordboken år 1880. Lammi gård är vid sidan av J.L. Runebergs gård den första byggnad i Finland som av personhistoriska skäl skyddats med byggnadsskyddslagen. Huvudbyggnaden, en fascinerande kombination av gammalt rökpörte och ståndshem från 1800-talet, har tillsammans med gårdsmiljön klassificerats som värdefull på riksnivå.

Lammi gård var den första fastighet som Stiftelsen för Kulturarvet i Finland r.f. förvärvade. Föreningen Sampo donerade gården till stiftelsen 1987.

Mera information om Elias Lönnrots Sammatti och Lammi gård på Museiverkets sida för byggda kulturmiljöer av riksintresse.

Nummi hembygdsmuseum

Ilmoonintie 1, 09810 Nummi

Två röda tvåvåningsmagasin som hör till Nummi hembygdsmuseum.
Foto: Eva Tordera Nuño

Till hembygdsmuseet i Nummi hör den f.d. kantorsbostaden (Ylhäis f.d. rusthåll) uppförd år 1771 och två sockenmagasin invid den. Magasinen är byggda 1780 och 1849. I den före detta kantorsbostaden har man inrett två rum i 1920–30-tals stil. I byggnaden ordnas också tillfälliga utställningar. Museiverksamheten sköts av Nummi-Seura.

Besök Nummi hembygdsmuseums finskspråkiga hemsida.

Pusula museum

Keskustie 16, 03850 Nummi-Pusula

Det röda tvåvåningsmagasinet med farstukvist som utgör Pusula museum.
Foto: Eva Tordera Nuño

Museet är inrymt i Pusula före detta sockenmagasin (1824) i Pusula centrum. I museets nedre våning kan man bekanta sig med föremål med anknytning till jordbruk, boskapsskötsel, jakt och hantverk. I övre våningen berättas om levnads- och boendeförhållandena förr, bland annat i form av en s.k. stuginteriör.