Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum » Lokalmuseiarbete » Lokalmuseer i Sjundeå

Lokalmuseer i Sjundeå

Gårdskulla lantbruksmuseum

Gårdskulla gård, 02570 Sjundeå kby

En stor tvåvåningshall full av traktorer och jordbruksredskap på Gårdskulla lantbruksmuseum.
Foto: Eva Tordera Nuño

Gårdskulla lantbruksmuseum, som grundades år 1982 av Carl-Erik Rehnberg, ger en mångsidig bild av förhållandena på landsbygden för hundra år sedan. Speciellt ingående presenteras det mekaniserade jordbrukets utveckling. Här finns över 100 traktorer från 1920–1960-talen och en stor mängd andra lantbruksmaskiner. Till dyrgriparna hör en motorsåg av märket Arbor från 1916, en Oliver Grain Master skördetröska från 1937, en sexhjulig Valmet traktor samt en Fordson traktor med gengasaggregat. I samlingarna, som uppgår till ca 15 000 föremål, ingår även bl.a. hushålls- och allmogeföremål. I museet har också inretts en mångsidig och trivsam lanthandel samt en smedja. I specialavdelningar visas bl.a. mejeriarbeten samt hur klädtvätten gick till förr i tiden.

Besök Gårdskulla lantbruksmuseums hemsida.

Sjundeå hembygdsmuseum

Prästgårdsvägen 22, 02570 Sjundeå

Sjundeå hembygdsmuseums ryggåsstuga, som är ett rött trähus i en våning med stenfot.
Foto: Västra Nylands museum

Till hembygdsmuseet i Sjundeå hör en före detta skolbyggnad, två bodar, ett lider, en låg s.k. ryggåsstuga, den s.k. Petroffska stugan och en vaktmästarbostad. Museet upprätthålls av Hembygdens vänner i Sjundeå r.f. I museets huvudbyggnad, Fredriksbergs före detta skolhus, finns interiör- och föremålsutställningar. I ryggåsstugan är en stuginteriör och en samling allmogeföremål utställda. I Petroffska stugan finns bland annat en fullständig utrustning från en tandläkarmottagning som verkade 1930–1987.

Invid museet på Krejansberget finns fyra ståtliga bronsåldersrösen om vilka informationstavlor berättar. Från museet leder en stig upp till berget. Där öppnar sig en vid utsikt över kyrkoådalen med bland annat kyrkan och Svidja slott.

Besök Sjundeå hembygdsmuseums hemsida.