Hoppa till sidans innehåll
Koti » Ansvarsmuseum » Restaureringskort » Fönsterrestaurering

Ofta ser gamla fönster eländiga ut för att färgen har flagnat och kitten börjat släppa.

Att gamla fönster är guld värda är ingen myt för det virke man byggde fönster av förr var av hög kvalitet. Det är en av orsakerna varför det är klokt att ge sej tid att restaurera dem.

Gamla fönster har ett mycket stort visuellt värde för hela byggnaden.

Fönsterhantverk är inte beroende av dyra maskiner och stora arbetsutrymmen.

1. Avlägsnandet av kitt.

Det gamla kittet tas lättast bort med en infraröd kittlampa som skonsamt värmer upp det. Kittet blir mjukt och det är lätt att avlägsna.

2. Avlägsnandet av stift.

Då du avlägsnar stiftet som här lossar de lätt och glaset skadas inte.

3. Avlägsnandet av färg.

Gammal flagande färg bör avlägsnas. Ett sätt är att använda värmeblåsare som gör det lätt att skrapa bort den förmjuknade färgen, därefter slipas bågen med sandpapper.

4. Linoljeimpregnering.

I sådana fall att virket på fönsterbågarna blivit mycket väderbitet hjälper det att linoljeimpregnera virket.

Stryk ut rå kallpressad linolja, värm upp med värmeblåsare och torka av överflödig linolja. OBS! Kom ihåg att porösa material med linolja är självantändande, blöt alltid trasor/hushållspapper i vatten innan du kastar bort dem.

5. Behandling av kittfals.

För att förhindra att oljan från kittet sugs upp av fönsterbågens virke hjälper det att stryka kittfalsen med schellack. Kom ihåg att också schellacka kvistar annars uppstår missfärgningar på grund av kådgenomslag.

6. Underkitt.

Fönsterglaset läggs inte direkt mot bågens falls utan på ett skikt av linoljekitt, det förhindrar att glaset går sönder (spänningar) på grund av eventuella ojämnheter i bågens fals.

7. Fastsättning av glaset.

Då glaset ligger på plats trycks några distansklossar in för att förhindra glaset ifrån att flytta på sej, då du flyttar på arbetet innan linoljekittet torkat. Om glaset ”rinner ned” kan stift och falskant leda till att glaset spricker. Om man har en glasstiftmaskin skjuter man fast stiften men det går lika bra att knacka fast dem med en glashammare så som här.

8. Avlägsnandet av underkitt.

Då glasrutan sitter fast avlägsnas underkittet.

9. Applikation av ytkitt.

Sista skedet av kittandet är att dra den synliga delen av linoljekittet som för regnet bort från falskanten.

10. Måla.

Fönster målas med linoljefärg i 3 varv då kittet torkat i minst 1 vecka (ca 20 grader). Dels skyddar färgen fönsterbågen men den skall också förhindra linoljekittet ifrån att torka sönder, därför bör målfärgen strykas en bit ut på glaset för att helt täcka kittet. Genom att kantskära, som du ser i följande steg, får du ett fint slutresultat och slipper vara petnoga vid strykande av målfärgen.

11. Kantskära.

Då du målat det tredje varvet och färgen torkat är det aktuellt att kantskära, skrapa bort den överflödiga färgen från glaset. Kom ihåg att lämna målfärg ca 2 mm utanför kittningens kanter. Vatten med några droppar diskmedel är lösningen som duschas på glaset och verktyget är en rakbladsskrapa.

Text

Kim Svennblad

Video produktion

Foto, regi och editering: Kim Svennblad

Fönsterhantverkare: Pernilla Sjöblom

Producent

Västra Nylands museum

Understöd av Museiverket för pilotprojektet Framtidens gård