Hoppa till sidans innehåll
Koti » Utställningar » Billnäs gård

Billnäs gård

Ett illa medfaret hus i Billnäs bruk fick nya ägare och ett nytt liv. Det långa och krävande restaureringsprojektet krävde både tid, pengar och uthållighet men resultat blev ett nöje för ögat och nåt sporrande för andra med gamla hus.

Disponentvillan, dvs. bostaden ämnad för brukets disponent, blev uppförd 1911 och ritades av arkitekten Waldemar Aspelin. På den tiden inom bruken användes titeln disponent över personen som idag skulle bära titeln verkställande direktör.
Förutom att villan rymde disponentens tjänstebostad verkade också brukets kontor där. Senare har huset också inrymt tandläkarmottagning men också fungerat som privat hem. Idag inhyser villan företagsverksamhet och är tidvis öppet för allmänheten.

Husets stomme är så tillvida speciellt att det består av upprättstående timmer och den visade sej vara i oroväckande dåligt skick då de nya ägarna började restaurera byggnaden. Västra Nylands museum deltog i restaureringen eftersom byggnaden är skyddad i detaljplanen och den ligger i en byggd kulturmiljö med riksintresse.(https://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=888)
Museet fungerade både som rådgivande och sakkunnig myndighet, som stöd för att bevara byggnadens kulturhistoriska värden.

Har du en gammal eller skyddad byggnad som ligger i Västra Nyland? Få hjälp och reparationsrådgivning samt kunskapen om vad byggnadsskydd i praktiken innebär, genom att kontakta museet.

Text: Olli Hakli, sakkunnig inom byggnadsvård

Videoproduktion
Fotograf, editering: Linus Westerlund
Videons arkivbilder: Ian Granström
Regi, redaktör: Kim Svennblad
Svensk versionering: Kim Svennblad
Producent: Västra Nylands museum

Dela

Läs även

Kolmila

Många är bruken i vår region så som Fiskars, Billnäs, Åminnefors och Fagervik för att nämna några. Alla behövde träkol för att hålla igång sin verksamhet.

Läs mera

Martti Peitso 1924–1994

Pärlor ur museets samlingar. Bland museets konstsamling, som främst består av tavlor, sticker en större samling skulpturer ut ur mängden.

Läs mera

Familjen Fagers fina glasnegativsamling 

Bildsamlingen efter familjen Fager innehåller drygt 800 glasnegativ som samtliga har digitaliserats i ett särskilt projekt under sommaren och hösten 2023, med stöd från undervisnings- och kulturministeriet.

Läs mera